Utleie

Kontakt ved utleige:
Thomas Pierce Tekse, mob 94282795 thomas.pierce.tekse@gmail.com
Loyd Jarle Hetland, mob 90925900, loydjarle@gmail.com

Saron har flere rom som egner seg godt til fødselsdager, konfirmasjoner, bryllup, minnemøte osv. De  kan òg leiast ut til diverse slag kurs, møte o.l.

I tillegg leiger me ut parkeringsplassar for fast parkering på dagtid måndag til fredag.

Tilgjengelighet og priser for leie av Saron, trykk her.

Matsalen

I matsalen kan det dekkast til langt over hundre menneske. Salen har vore brukt til bryllaup, konfirmasjonar, fødselsdagar, minnemøte, eksamenar og meir.

Peisestova

Peisestova er skild frå matsalen med eit forheng (jf. biletet frå matsalen). Stova er oppsett med småbord og ca. 35 lenestolar og eignar seg til lag med kaffi. Mange har valt å leiga peisestova saman med matsalen. Det har gjeve meir rom om det regnar. Viss ein har ei samling med middag først og kaffi og kaker seinare, er det praktisk å bruka peisestova i samband med kaffien.

Nystova

Nystova er oppsett med småbord og vel 40 lenestolar. Men det er ikkje vanskeleg å setja inn fleire stolar.

Kjøkken i nybygget

Dette kjøkkenet ligg i tilknyting til nystova. Det er nokså kompakt og er utstyrt med ein vanleg hushaldningskomfyr og eit romsleg kjøleskap. Kjøkkenet er ikkje eigna til å laga middag til store grupper, så dersom du leiger nystova til eit lag med middag, vil det vera fornuftig å kjøpa maten ferdiglaga (til dømes frå Ognatun).