Saronsforeiningen

Mange misjonsforeiningar har sitt arbeid knytt til bedehuset Saron. Men Saronsforeningen arbeider spesielt for huset. Denne foreningen har samling siste tysdag i månaden.

Kontaktperson: Anne Brit Bjørkhaug Farstad, tlf 51 42 61 11 / 911 87 430