Kontakter for misjonsorganisasjonene

Bedehuskirken/IMF Bryne: styreleiar Håkon Oma, tlf 975 06 646. Administrasjon, tlf. 51 48 67 80.

NLM Bryne: Ragnar Ege, tlf 51 42 63 14

Normisjon: Torger Nærland, tlf 51 42 86 55 / 913 09 780

Blå kors: Torleif Pedersen, tlf. 51 42 61 93/911 57 164

Den indre sjømannsmisjon: Jostein Vik, 908 73 780

Norges samemisjon: Torleif Pedersen, tlf. 51 42 61 93/911 57 164

Den norske israelsmisjon: Leiv Roald Thu, tlf 926 13 778

Kristen muslimmisjon: Jan Finn Farstad tlf 91137106

Det norske misjonsselskap: Jan Rosland, tlf 51 48 02 84

Saronsforeningen: Anne Brit Bjørkhaug Farstad, tlf 51 42 61 11 / 911 87 430