Kontakt oss

Postadresse:
Bedehuset Saron
Parkvegen 12
4340 Bryne
Kontakt ved utleige: Thomas Pierce Tekse, mob 94282795, Loyd Jarle Hetland, mob 90925900

Kontonummer (for gaver og andre innbetalinger): 3325.20.11876

Gaver kan og vippses: #533299

Styret for Saron
Sarons-foreningen: Anne Brit Bjørkhaug Farstad, tlf 51 42 61 11 / 911 87 430
Nattverdforeininga: Ragnar Ege, tlf 51 42 63 14

Kontakter for misjonsorganisasjonane