Kontakt oss

Postadresse:
Bedehuset Saron
Postboks 117
4349 Bryne
Kontakt for utleige: Arnt Taksdal, tlf 51 48 12 02, mobil 900 22 611

Kontonummer (for gaver og andre innbetalinger): 3325.20.11876

Styret for Saron
Sarons-foreningen: Anne Brit Bjørkhaug Farstad, tlf 51 42 61 11 / 911 87 430
Nattverdforeininga: Ragnar Ege, tlf 51 42 63 14

Kontakter for misjonsorganisasjonane