NYHETER

Ekstra ordinært årsmøte for Bedehuset Saron 09.04.19 kl 19:30

Vaskeliste for hovedbygg er oppdatert her.

Møteplan for NLM våren 2019 ligger oppdatert her.