NYHETER

Ekstra ordinært årsmøte for Bedehuset Saron 11.04.19 kl 19:30

Vårdugnaden er mandag 06.05.19 fra kl 16:00

Vaskeliste for hovedbygg er oppdatert her.

Møteplan for NLM våren 2019 ligger oppdatert her.